Røde Kors Landsmøte

Kroppspress (2) AktivitetPåMottak

I forbindelse med Røde Kors Landsmøte 2014 ble jeg kontaktet av Seniorrådgiver Kristina Rickfelt som ønsket å gjøre noe kreativt og visuelt med Røde Kors Ungdoms konferansestand. Resultatet av vår ideutvikling ble illustrasjoner av de utfordringer dagens ungdom står ovenfor og de tiltak Røde Kors Ungdom møter disse utfordringene med. Tegningene ble trykket på runde sirkler og skapte oppmerksomhet rundt de gode aktivitetene Røde Kors Ungdom jobber med.

Landskonferansen2 (2) Landskonferansen1 (2) Landskonferansen3