Graphic recording på Prosesslederstudiet 2014

Graphic recording foretatt på siste samling i Lents prosesslederstudie. Temaet for dagen var refleksjoner rundt prosesslederrollen, hvordan håndtere motstand, og veien videre som prosessleder i egne organisasjoner. Recordingen tok utgangspunkt i undervisningen og felles refleksjoner.

P1010302 (2) P1010301 P1010300 P1010299 (2)