Om meg

IMG136

Mitt navn er Daniel og med min strek hjelper jeg andre med å se det store bildet i fellesskap. Enten med illustrasjoner, tegnestriper eller større arbeider på rull i form av scribing.

Jeg sier ofte at min karriere som prosesstegner startet da jeg greide å holde rundt en tegnestift og det er faktisk sant. Tegnesaker ble generøst sponset av farmor og tegneseriehefter fikk jeg av pappa. Det er især Maurice De Beveres “Lucky Luke” som har inspirert meg mest til å skape uttrykksfulle tegninger med få og enkle streker. Jeg trodde lenge at tegneseriene var tegnet i samme skala som de ble trykket og dette har gjennom årene gjort meg i stand til å tegne smått og detaljert, noe som også hjelper i de store verkene jeg lager.

Jeg har så lenge jeg kan huske også tenkt i bilder. Morsomme kommentarer og fortellinger fra kolleger blir inni mitt hode raskt omsatt til enkeltpanels tegneserier á la Larsons Gale Verden, og deretter uttrykt på ark eller post-it lapper. Evnen til både å tenke i bilder og å kunne tegne svært kjapt er min største styrke i rollen som grafisk prosesstegner.

Hva er scribing og grafisk høsting ?

Scribing og grafisk høsting (Av engelsk: graphic recording) brukes når man fanger og foreviger ideer og kunnskap som fremkommer i møter, workshops og konferanser ved å omforme verbalt språk til bilder og symboler. Scribing er nyttig når ideene skal visualiseres simultant med det som skjer i rommet. Grafikken fungerer da som et virkemiddel i å fasilitere gruppesamtalen, ved å gi visuell feedback til deltakerne og gi gnist til nye perspektiver og ideer. En grafisk innhøsting foregår parallelt med møtet og oppsummerer høydepunkt og viktige momenter som har fremkommet i løpet av tiden på et stort veggark eller veggrull. Deltakerne får bokstavelig talt et bilde på den prosessen de har vært med på, som forsterker hukommelsen og eierskapet til den.

Derfor er det nyttig i å tenke i bilder

Bilder kan ta inn og romme mye kompleks informasjon, samtidig som det har mulighet til å forenkle det komplekse.

Arbeidslivet og verden forøvrig, beveger seg i stadig raskere i forhold til informasjonsflyt og krav til å håndtere ny kunnskap og teknologi. Menneskets evne til å prosessere eller fordøye denne informasjonen er imidlertid den samme, og behovet for å gjøre informasjonen oversiktlig blir stadig mer viktig. Medienes økende bruk av infografikk for både å fange mottakeren interesse og gi en bedre forståelse av kompleks informasjon, er et godt eksempel på dette.

 

Leave a Reply