Graphic Recording

IMG_0137

IMG_0136

IMG_0135

Grafisk oppsummering fra samling på Prosesslederstudiet hos Lent. Dette var nest siste dag for høstens kull og tema for dagen var refleksjoner rundt hva man tar med seg videre i rollen om prosessleder på egen arbeidsplass, og det de fleste ferske prosessledere frykter mest: Hvordan håndtere motstand fra deltakerne?

Leave a Reply